VÝCVIK LOVECKÝCH PSŮ

Nedílnou součástí našeho výcvikového střediska je výcvik poslušnosti pro všechna plemena. Často se stane, že si pořídíte pejska a z neznalosti či z Vaší přílišné lásky Vám přeroste přes hlavu. Nesposlouchá a stane se vládcem Vaší domácnosti. Když si nevíte rady, přivezete ho k nám, my ho naučíme základům poslušnosti a poučíme Vás, jak se k pejskovi chovat, abyste s ním žili v radosti a nestal se Vaším tyranem. 

Další možností spolupráce s naším výcvikovým střediskem je konzultace a výcvik Vašeho pejska za Vaší účasti. Pokud si nevíte rady s výcvikem, ale rádi byste si ho sani vycvičili, můžete přijet a podívat se, jak se jednotlivé disciplíny nacvičují, nechat si poradit, prodiskutovat své problémy s výcvikem, vyměnit si své zkušenosti. Na umělé noře je možnost každý týden nacvičovat norování, před konáním zkoušek v naší honitbě je možnost seznámit se s prostředím a spolupodílet se na přípravě zkoušek. 

V našem výcvikovém středisku si také můžete nechat loveckého psa pouze připravit na zkoušky a potom si ho již předvést sami. Přivezete ho k nám, my ho naučíme disciplíny potřebné na zkoušky, případně dohodnuté disciplíny. Potom si pro něj přijedete a my Vám předvedeme, co všechno umí, na jaké povely poslouchá a poučíme Vás, jak je třeba dále postupovat. Zkošuek se potom se svým psem již účastníte sami a jistě oceníte pocit, že jste se na výcviku vlastního pejska spolupodíleli a úspěšně s ním zkoušky vykonali. 

 

 

 


 

Jak výcvik probíhá?

Pokud se rozhodnete nechat si vycvičit svého psa v našem výcvikovém středisku, musíte se s ním na nějakou dobu rozloučit. Podle typu a náročnosti zkoušek a také podle nadání Vašeho psa, je tato doba rozdílná. Může to být jeden měsíc, ale také třeba i pět měsíců. Vašeho psa k nám přivezete a potom se o průběhu výcviku můžete informovat telefonicky. První týden si pejsek pouze zvyká na nové prostředí a nové lidi, kteří se o něj starají. Teprve potom se postupně začíná s výcvikem. Po zvládnutí všech disciplín pro dohodnutou zkoušku se jde na zkoušky a potom si pro svého pejska přijedete. Podle přání Vám předvedeme, jak Váš pes pracuje, co všechno se naučil, na jaké povely poslouchá, poučíme Vás, jak dále s pejskem pracovat, jak ho postupně zapojovat do praxe.

Nikomu neslibuji žádné zázraky. Stejně jako některé děti ve škole špatně prospívají, tak i někteří pejsci těžko zvládají učené disciplíny. Nejhůře jsou na tom psi starší, které už dříve někdo neodborně cvičil a udělal přitom velké chyby. Takto pokažený pejsek se těžko napravuje. Také psi, kteří mají horší lovecké vlohy, se cvičí velmi těžko. Většinou však psi, kteří přijdou do našeho výcvikového střediska, výcvik zvládnou a na zkouškách bývají úspěšní. Podařilo se mi již mnohokrát zkoušky vyhrát a police v chatě se mi plní poháry a oceněními. Do výcviku se zapojuje celá moje rodina. Syn, dcera i manželka již také úspěšně předvedli mnoho psů loveckých plemen na zkouškách. Každého úspěchu si velice ceníme a z pejsků, kteří se dobře zapojí do práce v honitbách, máme upřímnou radost.

Podmínky přijetí psa do výcvikového střediska:

Pes musí mít platný očkovací průkaz, kde musí mít potvrzenou vakcinaci proti vzteklině ne delší než jeden rok a kratší než 30 dnů. Dále se doporučuje, aby byl očkován proti psince, infekční hepatitidě, parvoviróze, leptospiróze a měl by být účinně ošetřen proti vnitřním i vnějším parazitům. 

Nesmí jevit známky onemocnění. S naším výcvikovým střediskem spolupracuje privátní veterinární lékař.