Kynologické akce pro rok 2019 - nutné otevřít

Lovecký výcvik:

Zaměření na podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen a zkoušky vodní práce
7. července 2019, 14. července a 20. července 
Sraz účastníků vždy na hájence KOSOVÁ v 10.00 hodin
Dle zájemců bude probíhat příprava jedné skupiny na PZ a druhé skupiny na VP
V polovině výcviku bude připraveno občerstvení a poté se skupiny vymění

 

Zaměření na BZH

Pátek 11. října 

Zaměření na Pb

10. listopadu, 17. listopadu