provádí výcvik psů, výcvikové tábory, provozuje psí hotel 

Útulek pro ztracené a opuštěné psy

 

NÁŠ TÝM

 

 

 

 

Prosíme další lidi s dobrým srdcem, kteří mají možnost ujmout se opuštěného pejska, ať se přijdou do útulku podívat a vybrat si čtyřnohého přítele a dát mu svou lásku ...

 

Provozuji útulek pro psy od roku 2010, kdy jsem byl Městem Moravské Budějovice osloven, zda bych pro ně nemohl provozovat útulek pro psy jako vedlejší činnost k mému fungujícímu výcvikovému středisku loveckých psů. Město argumentovalo fakty, že útulek v Třebíči je poměrně vzdálený a převozy odchycených psů jsou finančně i časově velmi náročné. Po zvážení celé situace jsem s nabídkou Města Moravské Budějovice souhlasil, absolvoval školení pro provozovatele útulku a nechal si od krajské veterinární správy útulek schválit. 
Od té doby do roku 2017 prošlo útulkem z územního obvodu Města Moravské Budějovice 188 psů + několik vrhů štěňat, která si donesly psí maminky z jejich toulání. Jejich štěňátka jsou vždy velmi rychle udaná do nových rodin. V současné době zůstává v útulku z katastru Moravskobudějovicka 15 psů (4 větší plemena, ostatní malá plemena).  Statistika za poslední tři roky 2015 - 2017 zahrnuje příchod 52 psů a odchod 49 psů. V útulku zůstali pouze tři, z toho jsou dva kříženci pitbull terierů a jeden dvanáctiletý jezevčík.

Většina pejsků, kteří v útulku zůstávají, jsou bohužel těžko udatelní, někteří byli dokonce darováni několikrát a opětovně vráceni zpět do útulku.

Důvodem nemožnosti udat psy jsou zdravotní důvody (nemoc), stáří nebo nepřizpůsobení se nové rodině (ať už z důvodu agresivity psa nebo vrozených nepřekonatelných návyků).

Snažíme se v útulku poskytovat zázemí psům nechtěným, zatoulaným či týraným. Přednostně by se mělo apelovat na lidi, aby takový útulek vůbec nemusel existovat. Všichni lidé, kteří si chtějí vzít psa, musí nejdříve zvážit, zda se o něj dokážou postarat a zajistit mu péči a zázemí po celou dobu jeho života. Naskýtá se otázka, proč se zvířata do útulku dostávají. Proč jejich majitelé dopustí, že se zvířata dostanou do tíživé situace, kdy se o ně majitelé přestanou starat, kdy jim nezabezpečí základní životní podmínky – stravu a střechu nad hlavou? Proč se z nich stávají bezprizorní jedinci trpící nedostatkem? Proč si lidé pořizují domácí zvířata, když nejsou schopni odpovídající péče o ně? Proč je vyhodí ze svých domovů a zbídačené a vyhublé a často týrané je nechají toulat? To jsou otázky, na které je třeba se zaměřit a vyvíjet aktivity, které budou kvalitní osvětou pro všechny, kdo uvažují o pořízení domácího zvířete a budou to vždy jen lidé s dobrými morálními zásadami. Aby se zamezilo tomu, že se zvířata dostanou do rukou bezcitných lidí, kteří je s lehkým srdcem odkopnou a nezajímají se o to, jak tato zvířata trpí. Je třeba se snažit o to, aby k tíživým situacím v životě domácích zvířat nedocházelo, naučit lidi té správné míře zodpovědnosti k živým tvorům, kteří jsou na nich závislí, to by byla ta správná známka civilizovanosti. Pak by se nenacházeli psi často v žalostném stavu se značně narušenou psychikou. Pak by útulky vůbec nemusely existovat. Snad jen jako záchytné místo pro výjimečné situace, kdy se pes nešťastnou náhodou ztratí a v útulku počká, až si ho majitel vyzvedne, či pro situace, že se stane, že majitel zvířete je těžce nemocen nebo zemře a o zvíře se nemá kdo postarat. To by měla být vize do budoucnosti a je třeba pro to něco udělat.

U příležitosti psaní této mé zprávy si dovolím poděkovat pedagogům ze ZŠ TGM, že se podílí na osvětě u svých žáků a každoročně podporují pejsky a přijdou za nimi na návštěvu. Na oplátku jim rád připravím program.

Útulek v Lukově je také podporován SŠ veterinární v Třebíči, jejichž studenti do útulku chodí na praxi.

Někteří lidé mě poslední dobou zavedli také k zamyšlení nad financováním útulku. Po zjištění poplatků za psa v některých dalších útulcích jsem zjistil, že náš útulek je několikanásobně levnější než ostatní. V našem útulku je cena 48 – 70 Kč za psa za den (dle jeho velikosti). Samozřejmostí pro nás je kvalitní strava – krmíme granulemi značky Calibra nebo Nutrican v množství, které psi spotřebují. Psi nemají nouzi ani o nějaký ten pamlsek (piškoty, ouška, tyčinky …) Pokud si vlastník psa vyzvedne do týdne, tento týdenní pobyt v útulku vůbec neúčtujeme. Provoz útulku zahrnuje i další náklady – veterinární péče, kotce, misky, voda, elektřina … Z toho vyplývá, že z částky účtované na psa, mnoho nezbude. Ale jsem tady kvůli psům, které mám rád, pečuji o ně rád a věnuji jim svůj veškerý čas a finance příliš neřeším. Zároveň chci uvést na pravou míru informaci o částce, kterou ročně město platí  - za rok 2017 to bylo 341 tisíc, žádných 400 tisíc, jak nepravdivě někdo veřejně prohlašuje, asi si částku „nějak“ zaokrouhuje...

Poslouchat „drby“ od lidí, aniž by si ověřili situaci sámi a zjistili si podložené argumenty, je velice smutné a nekorektní.

Často si kladu otázku, proč lidé, kteří na něco nadávají, nepřijdou nejprve za tím, na kterého se nadává a nezjistí si pádné argumenty přímo od něj, proč nejsou schopní říct: „Hele Velebo, tohle se mi nelíbí, nešlo by to jinak?“

Osočit někoho veřejně, bez jeho přítomnosti... se nabízí jako líbivý předvolební boj, otázka zvířat je vždy velmi citlivé téma a určitě si dotyčný najde přes toto téma své příznivce. 

Další info na tel.: 604 467 244

Kde nás najdete?